QuestionsAnswered.net

What's Your Question?

What Is a Case Study?

When you’re performing research as part of your job or for a school assignment, you’ll probably come across case studies that help you to learn more about the topic at hand. But what is a case study and why are they helpful? Read on to learn all about case studies.

Deep Dive into a Topic

At face value, a case study is a deep dive into a topic. Case studies can be found in many fields, particularly across the social sciences and medicine. When you conduct a case study, you create a body of research based on an inquiry and related data from analysis of a group, individual or controlled research environment.

As a researcher, you can benefit from the analysis of case studies similar to inquiries you’re currently studying. Researchers often rely on case studies to answer questions that basic information and standard diagnostics cannot address.

Study a Pattern

One of the main objectives of a case study is to find a pattern that answers whatever the initial inquiry seeks to find. This might be a question about why college students are prone to certain eating habits or what mental health problems afflict house fire survivors. The researcher then collects data, either through observation or data research, and starts connecting the dots to find underlying behaviors or impacts of the sample group’s behavior.

Gather Evidence

During the study period, the researcher gathers evidence to back the observed patterns and future claims that’ll be derived from the data. Since case studies are usually presented in the professional environment, it’s not enough to simply have a theory and observational notes to back up a claim. Instead, the researcher must provide evidence to support the body of study and the resulting conclusions.

Present Findings

As the study progresses, the researcher develops a solid case to present to peers or a governing body. Case study presentation is important because it legitimizes the body of research and opens the findings to a broader analysis that may end up drawing a conclusion that’s more true to the data than what one or two researchers might establish. The presentation might be formal or casual, depending on the case study itself.

Draw Conclusions

Once the body of research is established, it’s time to draw conclusions from the case study. As with all social sciences studies, conclusions from one researcher shouldn’t necessarily be taken as gospel, but they’re helpful for advancing the body of knowledge in a given field. For that purpose, they’re an invaluable way of gathering new material and presenting ideas that others in the field can learn from and expand upon.

MORE FROM QUESTIONSANSWERED.NET

case study formu nedir

Essay Danışmanlık Hizmeti - Essay Sepeti

Case Study Nedir [1 Günde Case Study Danışmanlığı]

Case study, belirli bir vakanın (veya vakaların) gerçek dünya bağlamında derinlemesine, ayrıntılı bir incelemesidir. Örneğin, tıp alanında case study, bireysel bir hasta veya rahatsızlığa odaklanabilir; iş dünyasında bağlamında case study belirli bir firmanın stratejisini veya daha geniş bir pazarı kapsayabilir; benzer şekilde, siyaset alanında case study, zaman içinde gerçekleşen dar bir olaydan (örneğin, belirli bir siyasi kampanya) çok büyük bir girişime (örneğin, bir dünya savaşı) kadar değişebilir.

Genel olarak, bir case study hemen hemen her bireyi, grubu, organizasyonu, olayı, inanç sistemini veya eylemi vurgulayabilir. Bir case study mutlaka bir gözlem olmak zorunda değildir, ancak birçok gözlem içerebilir (birden fazla zaman periyodunda bir veya birden fazla kişi ve varlık, hepsi aynı vaka çalışması içinde). Çok sayıda vakayı içeren araştırma projelerine sıklıkla vakalar arası araştırma denirken, tek bir vakanın çalışmasına vaka içi araştırma denir.

Bu yazımızda size case study nedir ve nasıl case study analizi yapılır anlatacak, size case study örnekleri verecek ve case study yapısını inceleyeceğiz. Case study’lerinizi kontrol ettirmek ve proofreading yaptırmak için ulaşabilirsiniz. Bu konuda danışmanlık almak isterseniz bize sağ aşağıda bulunan mesaj butonundan, iletişim bölümünden ya da [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

case-study

İçindekiler

Case Study Nedir?

Case study veya bir diğer adıyla vaka çalışması, birkaç yıl boyunca bir işletmeye veya bir sektöre ne olduğuna dair açıklamalar sunan bir analiz tekniğidir. Rekabet ortamında gerçekleşen değişiklikler ile yöneticilerin sorumluluğunda olan olayları kaydederek genellikle iş veya şirket düzeyindeki konular ile ilgili stratejileri değiştiren bu yöneticilerin tepkilerini içermektedir.

İncelenen vakalar birçok açıdan değerlidir. Bunlar şu şekildedir:

Üst düzey yöneticiler, problem çözme yeteneklerini iş dünyasında test etmenin heyecanını yaşamaktadır. Sorunlara çözüm bulmaya çalışır ve bunu uygularlar. Bu çözümün doğru olup olmadığı ise kesin değildir. Doğru cevabın ne olduğunu kimse bilmemektedir. Aslında bu bilinmezlik bir heyecan yaratmaktadır. Yöneticilerin yapabileceği tek şey, çözüm için en iyi tahminde bulunarak bunu uygulamaktır. Aslında yöneticiler, stratejik sorunları çözmede bu sürecin sadece yarısında dahi haklı olsalar bile bunun ile mutlu olduklarını belirtmektedirler. Bilindiği üzere rekabet ortamında olan bir şirketin yönetimi zordur. Bu sebeple sorunlara çözüm getirmenin de kolay olduğu söylenmemelidir. Yöneticiler sorumluluklarını yerine getirmelidir. Teorilerin uygulamaya nasıl konabileceğini görmek için önceki vakaları kullanmak, çözümleme araştırmasında becerilerinizi geliştirmenin bir yoludur. Böylelikle yöneticilerin tecrübelerini kendiniz uygulayarak ve farklı çözüm yolları üreterek kendinizi bu konuda geliştirebilirsiniz.

Case Study Formatı ve Yapısı

Case study formatını doğru anlamak hem profesörler hem de öğrenciler için çok önemlidir. Böyle bir ödev veren kişi, öğrencinin herhangi bir ek kaynak kullanmak zorunda kalmamasını sağlamalıdır. Öğrencilerin iyi şekilde yazılmış bir vaka analizinin tüm verileri içerdiğini ve okuyucunun bilgi alabilmek için başka bir kaynağa başvurmasının gerekli olmadığını bilmelidir.

Bir case study şablonu kullanıp kullanmadığınıza bakılmaksızın, analiz raporunuzun belirli bir yapısal düzende olması gerekmektedir. Bir vaka analizi aşağıdaki formatta düzenlenmiş şekliyle sekiz bölümü içermelidir. Bu bölümler sırasıyla şunlardır:

Executive Summary: Özet olarak da bilinir. Case study analizine giriş görevi görmektedir. Wollongong Üniversitesi, iyi ve kötü yönetici özeti örnekleri sunmaktadır. Buradan inceleyebilirsiniz.

Executive summary bölümünde şunları yapmalısınız:

Findings: Bu, case study analiz ederken keşfettiğiniz sorunları daha ayrıntılı bir şekilde sunduğunuz bölümdür. Bu bölümde şunları yapmalısınız:  

Discussion: Bu, her bir konuyu veya sorunu özetlediğiniz, seçilen her çözüm için argümanınızı sunduğunuz bölümdür. Burada yapacaklarınız şunlardır:

Results: Bu, bulgularınızın ve tartışmanızın bir özetinin olduğu bölümdür.

Recommendation: Bu, araştırmanızın sonuçlarına dayanarak tavsiyelerinizi yaptığınız analizinizin olduğu bölümdür. Burada yapmanız gerekenler:

Application: Bu bölümde, önerdiğiniz çözümlerin nasıl uygulanacağı hakkında bilgi vermelisiniz. Sırasıyla yapmanız gerekenler şunlardır:

Case Study Nasıl Analiz Edilir?

Yönetim Bilişim Sistemlerinin Temelleri Altıncı Baskı , analiz etmeniz için bir dizi örnek case study sağlamaktadır. Bu kılavuzda vakaları rahatlıkla analiz ederek anlamanıza yardımcı olacak sorular mevcuttur. Bununla birlikte, soru içermeyen başka case study parçaları da incelemeniz gerekebilir.

Bu Uygulamalı Kılavuz , metindeki case study incelemelerinin yanı sıra bu tür case’leri analiz etmenize yardımcı olacak yapısal bir format sunmaktadır. Bu yapı sayesinde, hangi noktalara bakarak vakayı analiz edebilirsiniz rahatlıkla kavrayabileceksiniz. Bir vakayı nasıl analiz edeceğinizi bilerek tüm şirkete dair sorunları çözebilme pratiği gerçekleştireceksiniz.

Bir case study yazısında, öğrenciler problem çözme ve karar verme yeteneklerini geliştirerek deneyim kazanmaktadırlar. Gerçek dünyadaki bir iş senaryosuna dahilmiş gibi hareket ederek pratik yaparlar. Bu gerçek iş dünyasında bu tarz sorunlarla karşılaştıklarında nasıl hareket edeceklerini önceden deneyimleme fırsatı yaratmaktadır.

Case’lerle belirli bir şirket ve bunun organizasyonu hakkında gerçekleri sunar. Öğrencilerden, case’i çevreleyen en önemli gerçeklere odaklanarak bu bilgileri organizasyonun karşı karşıya olduğu fırsatları ve sorunları belirlemek için kullanarak case study parçasını analiz etmeleri istenmektedir. Daha sonra ise öğrencilerden, belirledikleri problemlerle başa çıkmak için alternatif eylem yolları belirlemeleri istenir.

Bir case study sadece vakayı özetlememelidir. Temel konuları ve sorunları, alternatif eylem yollarını belirlemeli ve değerlendirmelidir. Bunlara uygun sonuçlar çıkarmalıdır. Vaka çalışması analizindeki adımlar şunlardır:

Vakayı çevreleyen en önemli gerçekleri tanımlayın.

Temel sorunu veya sorunları tanımlayın., alternatif eylem planları belirleyin., eylem planlarını değerlendirin., en iyi eylem planı tavsiyesini verin..

Şimdi birlikte bu beş adımın detaylı bir şekilde ne içermesi gerektiğini birlikte inceleyelim.

İçerdiği bilgilere aşina olmak için vakayı birkaç kez okuyun. Kullanılan tablolara ve verilere mutlaka dikkat edin. Gerçek hayatta olduğu gibi birçok vaka senaryosu, çok sayıda ayrıntılı bilgi sunmaktadır. Bu gerçeklerden bazıları, problemi ya da problemleri tanımlamanız için diğerlerinden daha uygundur. Vakadaki gerçek bilgilerin ve rakamların doğru olduğu varsayılabilir, ancak bireyler tarafından verilen ifadeler, yargılar veya kararlar sorgulanmalıdır. Ana sorunu tanımlamanıza yardımcı olacak en önemli olguların ve rakamların altını çizerek listeleyin. Önemli bilgiler ve sayılar mevcut değilse, varsayımlarda bulunabilirsiniz, ancak bu varsayımlar, duruma uygun olmalıdır. Sonuçlarınızın “doğruluğu”, yaptığınız varsayımlara bağlı olabilmektedir.

İncelediğiniz şirketin karşılaştığı temel sorunu veya sorunları belirlemek için vakanın sağladığı bilgileri kullanın. Birçok vaka birden fazla sorun içermektedir. En önemlilerini belirleyin ve onları daha önemsiz olanlardan ayırın. Şirketin karşılaştığı en büyük sorunu veya zorluğu belirtin. Bunu bir veya iki cümleyle tanımlayabilmeli ve bu sorunun organizasyonun stratejisini veya performansını nasıl etkilediğini açıklayabilmelisiniz.

Sorunun neden kaynaklandığını belirtmelisiniz. Şirketin karşılaştığı sorun veya zorluk, değişen bir ortamdan, yeni fırsatlardan, azalan bir pazar payından veya verimsiz dahili veya harici iş süreçlerinden mi kaynaklanıyor? Bunun gibi soruları sorarak cevaba ulaşmalısınız. Bilgi sistemleriyle ilgili problemler söz konusu ise, teknolojinin rolü kadar organizasyonun davranışına ve yönetimine de özellikle dikkat göstermeniz gerekir. Bu kapsamda sunulan açıklamalar daha etkili çözümler yaratmanıza olanak sağlamaktadır. Doğru tespit doğru çözümün oluşturulmasında önemlidir.

İş dünyasındaki bilgi sistemi sorunları genellikle yönetim , teknoloji ve organizasyon konularının tümünü içermektedir. Ana konuyu veya sorunu belirlerken, ne tür bir sorun olduğunu kendinize sormalısınız: Bu bir yönetim, teknoloji veya bir organizasyon sorunu mudur yoksa bunların bir bileşimi midir? Hangi yönetim, organizasyon ve teknoloji faktörleri soruna katkıda bulunmuştur bunu cevaplamalısınız.

Sorunun neden oluştuğunu açıklarken bu faktörlerden hangisinin veya hangilerinin en önemli olduğuna karar vermeniz gerekecektir.

Şirketin sorununu çözmek veya karşılaştığı zorluklarla başa çıkmak için atabileceği adımları listeleyin. Şu soruları göz önünde bulundurun:

Bu soruları düşünerek eylem planınızı oluşturmalısınız. Unutmayın ki bir kuruluşun “yapması gerekenler” ile bu kuruluşun gerçekte “yapabilecekleri” arasında büyük bir fark vardır. Bazı çözümler çok pahalıdır veya uygulanması operasyonel olarak zordur. Bu sebeple kuruluşun kaynaklarının ötesindeki çözümlerden kaçınmalısınız. Mevcut çözümleri sınırlayacak kısıtlamaları tanımlamalısınız. Bu kısıtlamalar verildiğinde her alternatif eylem planı yürütülebilir mi bunu sorgulamalısınız.

Mevcut koşullar ve bilgiler göz önüne alındığında, daha önce belirlediğiniz sorunları kullanarak her bir alternatifi değerlendirin. Her bir eylem planının şirkete maliyeti ve faydalarını belirleyin. Kendinize şunu sorun: “Bu eylem planının olası sonucu ne olurdu? Her bir eylem planıyla ilişkili riskleri ve getirileri belirtin. Öneriniz teknik, operasyonel ve mali açıdan uygulanabilir mi? Bu şekildeki varsayımları belirttiğinizden emin olun. Kararınızı neye dayandırdıysanız mutlaka açıklayın.

En iyi eylem planı için seçiminizi belirterek neden bu seçimi yaptığınıza dair ayrıntılı bir açıklama yapmalısınız. Ayrıca diğer alternatiflerin neden seçilmediğine dair bir açıklama da ekleyebilirsiniz. Son tavsiyenizde, sonucunuzu şekillendirmek için hangi varsayımların kullanıldığını ve hangisinin daha mantıklı olduğunu açıkça belirtmelisiniz. Genellikle tek bir “doğru” cevap yoktur ve her seçeneğin getirileri kadar riskleri de vardır. Bu sebeple mantıksal olarak daha etkili olabileceğini düşündüğünüz tavsiyeleri vermelisiniz.

Business Case Studies

Önemli olarak söylemeliyiz ki case study çalışmaları aslında belirli mesajlar içeren kurumsal hikayelerdir.  Business case studies, ürün veya hizmetinizin bir kişiye veya şirketin amaç ve hedeflerine ulaşmasına nasıl yardımcı olduğunun hikayesini anlatmaktadır. Bununla birlikte, case study yazıları, ürününüzün tanıtımına yardımcı olmak için pratik yapabileceğiniz çok etkili gerçek bir pazarlama pratiğidir. Case study’lerde mevcut müşteriyi alarak, şirketin iş konusundaki nihai hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için bir ürünü nasıl tükettiklerini keşfetmeye çalışırsınız.

Harvard case study parçaları, güzel bir outline ve formata sahip olması yönüyle yazılmış en iyi vaka çalışmalarındandır. Bir case study sadece katkılara odaklanmalı ve her bir başlığı alt açıklamalarla desteklenerek netleştirilmelidir. Problemleri analiz ettikten sonra, bu durumu veya durumları çözüme kavuşturmak için eylem planlarınızı listelemelisiniz. Harvard case study çözümlemesi yapıyorsanız analizinize mutlaka eklemeniz gerekenler şunlardır: executive summary, başlıklar, proje açıklamaları ve projenin faydaları. Harvard case study analizi yaparken son bölümde bu çalışmanın olmazsa olmaz olan kısmına yer vermelisiniz. Bu bölüm, recommendations ve solutions bölümdür. Harvard case study çalışmaları, bir öğrencinin veya bilim adamının/araştırmacının hipoteze dayalı bir analiz yürütmesini gerektirmektedir.

Harvard Case Study Analiz Çözümleri

Walmart perakende şirketinin çözümlerini içeren bir vaka çalışması analizi inceleyelim. Bu case study amacı, Walmart’ın yalnızca kendi ürettiği ürünleri kullanan uluslarla mı ilgilendiği ve eğer böyleyse bu konu hakkında sonucun şirket adına ne olabileceğini ve etkisini analiz etmektir. Case study analizi, Walmart’a karar verme sürecinde yardımcı olmuştur.

Operations Case Study

Operasyon yönetimi vaka analizi, kuruluşlar tarafından sürdürülen girdi ve çıktılardan oluşmaktadır. Kalite ve envanter yönetimi araçlarını, satıcı seçim kriterlerini, ithal ürünler için kaynak bulma stratejilerini, merkezileştirilmiş veya merkezi olmayan satın alma ve e-Tedarik’in kuruluşlardaki rolünü kapsayan tüm konuları içermektedir. Yalnızca bu konularda değil, yalın üretim, dağıtım stratejileri, kuruluşun üretkenliği gibi operasyonel yönetimi etkileyen faktörleri yansıtan bazı vaka çalışmaları da vardır. “Bu organizasyonel süreç nasıl geliştirilebilir?” sorusuna yanıt vermek ve çözümü analiz etmek için yapılmaktadır. Öğrencilerden öneri ve çözüm başlıklarına cevap vermeleri istenmektedir.

Management Case Study

Hammadde, varlık (hisse) ve çalışanlar dahil olarak tüm kaynakların yönetimini içermektedir. Yönetim ilkeleri tüm durumları kapsamaktadır. Management case study çalışmaları herhangi bir sayısal soru içermez, ancak bu case study çalışmalarını doğru analiz etmek için ilgili örneklerin açık bir içeriğe sahip olması gerekmektedir. Social Media Management, Marketing Management, Operation Management, Human Resource Management ve Financial Management de içeren yönetim sürecinde yapılan çok sayıda proje vardır. Her alanda temel bir yönetim kavramı vardır, çünkü işin her sürecine değer katabilmek için mutlak bir yönetime duyulmaktadır.

Case Study Örnekleri

İşletme öğrencilerinin genellikle karşılaştıkları bazı case study örneklerini inceleyelim. Bu case study örnekleri supply chain case studies, marketing case studies, management case studies, human resource management case studies gibi bir çok örnek formunda olabilir  Eğer bir işletme öğrencisiyseniz buradaki case study örneklerini inceleyebilirsiniz.

Case Study Örneği

Sony’nin Gaijin CEO’sunun Şirketi Yeniden Organize Etmesi

Bu vaka çalışmasında öğrencilerden, bu organizasyonu merkezileşmeye doğru değiştirebilmek için hangi faktörlerin ve güçlerin bu değişimi etkilediğini analiz etmeleri istenmiştir; bunun ana nedeni, üst yönetimin zayıf kararlar vermesi nedeniyle birçok dikkatsiz çalışanın avantaj sağlamasıdır. Vaka çalışması, organizasyonel bir tasarımı ve bunun çalışanlar tarafından nasıl yönetilebileceğini analiz etmek için kullanılmaktadır. Çünkü çalışanların şirketin performansı üzerinde büyük ölçüde etkisi vardır.

ORKUT ve NOKIA gibi Şirketlerin Çöküşü

Bu case study, ORKUT (Sosyal Ağ) ve Nokia (Telekomünikasyon) gibi şirketlerin çöküşlerinin arka planında yer alan nedenlerin neler olduğunu araştırmak için yapılır. ORKUT neden sosyal bir web sitesi olmaktan çıkmıştır? Ya da Nokia pazardaki potansiyel müşterilerini neden kaybetmiştir? Bu soruların cevabı vaka araştırması ile analiz edilmektedir. NOKIA’nın ya da ORKUT’un neden başarısız olduğunu ve bundan neler öğrenebileceğinizi bilmek önemlidir.

NOKIA’nın çöküşünün nedeni teknoloji günden günde gelişirken ve birçok rakip kendi yazılımlarını müşterilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirirken NOKIA’nın yerinde saymaya devam etmesiydi. Cep telefonlarını müşterilerinin gelecekte oluşabilecek ihtiyaçlarını görmezden gelerek Microsoft Ofis yazılımı ile üretmeye ettiler. NOKIA, müşterilerin Android telefonlardan beklediği unsurları görmezden geldi. Böylece Apple gibi rakip şirketler ürettiği Iphone gibi akıllı telefonlara IOS gibi yenilikçi yazılımlar ekleyerek kendilerini farklılaştırdı. Sonuç olarak, müşterinin ihtiyaçlarını yeni teknolojilerle karşılayan şirketler pazarda yükselmeye devam etti. NOKIA ise zaman içinde kaybolup pazar payını rakip şirketlere bıraktı.

Bir cevap yazın Cancel Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Required fields are marked *.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Bulut İnteraktif

Case Study Vaka Analizi

Case Study (Vaka Analizi) Nedir? Aşamaları Nedir? Nasıl Yapılır?

Son dönemde adını sıklıkla duyduğumuz ama anlam veremediğimiz Case Study , bir tür çalışma metodudur. Türkçe’ye “Vaka Çalışması-Analizi” olarak geçen bu terim, çeşitli analizlerle vakanın durumunu ortaya koyan bir araştırma türüdür.

Özellikle dijital dünya ve arama motorları ile ilgili kişilerin sıklıkla kullandığı bu terim, yapılan çalışmaların başarıya ulaşması ya da tam anlamıyla başarısız sonuçlanmasıyla bu çalışmanın aşamalarını ortaya koymamıza yaramaktadır. Peki Case Study nedir ne değildir?

İçindekiler

Case Study (Vaka Analizi) Nedir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Case Study, üzerinde çalışılan bir projenin başarı ve başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından başlangıçtan proje bitişine kadar geçen sürede hangi aşamalarda ne gibi çalışmalar yapıldığına dair bilgiler içerir. Nelerin doğru yapıldığı nelerin yanlış yapıldığına dair net belgelerle çalışma süreci ortaya konulur.

Diğer bir ifadeyle vaka analizi, çok geniş bir araştırma alanını, kolayca araştırılabilir ve kısa sürede anlaşılabilir bir alana daraltmak için kullanılan bir yöntemdir.

Case Study

Case Study Hangi Sektörleri – Alanları İlgilendirir?

Case Study, genellikle dijital sektörlerle ilgili çalışmaları ele alsa da diğer sektörlerdeki çalışmalar içinde yapılabilir. Ancak SEO, SEM, dijital pazarlama, sosyal medya, UX deneyimi, web site tasarımı, video pazarlama, mobil uygulamalar, e-ticaret ve içerik pazarlama gibi konularda sıklıkla kullanılır ve vaka diğer kişilerle paylaşılır. Bu paylaşım ile birlikte kişiler doğru veya yanlış yapılan işlemleri görme fırsatı yakalar. Bu sayede diğer kişilerde üzerinde çalışma yaptıkları projelerde aynı hataya düşmez ve gerekli önlemleri alabilirler. Diğer taraftan da bu çalışmalar hem paylaşan hem de okuyan kişi için önemli bir motivasyon kaynağı oluşturur.

Case Study Nasıl Yapılır?

Case Study – Vaka Analizi, bir veriler bütünüdür. Projeye ait tüm verilerin toplanarak analiz yapılması, analizler yapıldıktan sonra çeşitli veri görselleştirme araçları ile bir düzen içerisinde sunulmasıyla oluşur.

Örneğin, dijital dünya ve arama motorlarını daha doğru bir ifadeyle Google’ı ilgilendiren Vaka Analizleri, doğru bir sunumla https://www.thinkwithgoogle.com/intl/tr-tr/icgoruler/basari-hikayeleri/ adresinde paylaşılır. Vaka analizini hazırlayan ekip, çalışmayı uygun sunum formatında Google ekibine gönderir ve yayınlanmasını ister. Uygun bulunan çalışmalar bu adreste yayınlanarak diğer kişiler ile paylaşılır.

Case Study Vaka Analizi

Case Study Hangi Aşamalardan Oluşur?

Bir Case Study araştırması, tekli veya çoklu vaka çalışmaları içerebilir. Yani birden çok vakayı tek sunum altında birleştirerek sunabilirsiniz. Bu çalışmaların olmazsa olmazları;

Vaka çalışmaları, bir veya daha fazla yöntemle bütünsel olarak incelenen kişilerin, grupların, olayların, kararların, sürelerin, projelerin, kurumların veya diğer sistemlerin analizidir.

Bir vaka analizinin tasarımında, çalışmayı nasıl ele alacağınızı planlamanız ve tasarlamanız ve toplanan tüm verilerin ilgili ve doğru olduğundan emin olmanız önemlidir. Bilimsel çalışmaların aksine, katı kurallar içermez. Bu da çalışmanın daha pratik ve akıcı olmasını sağlar. Yani alakasız konuları devre dışı bırakır ve sadece sonuca odaklanabilirsiniz.

Burada şunu anlamakta önemlidir: “Bir vaka çalışmasında gerçekten doğru ya da yanlış cevap yoktur.”

Case Study Vaka Analizi Yararları

İçerik pazarlaması hakkında daha fazla bilgi almak için hemen yazımızı inceleyin.

NOT: Vaka çalışmaları yani Case Study, genellikle Sosyal Bilimlerde kullanılan bir araştırma türüdür. Ancak son dönemde dijital dünyaya entegre edilerek buradaki çalışmaların sonuçları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Profesyonel Logo Tasarımı Kriterleri Olması Gereken 10 Kriter

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

[ Yoruma cevap yazmaktan vazgeç ]

Yukarı Git

ankara web tasarım teklif al

Case Study (Vaka çalışması) nedir?

Paylaş

Case Study (Vaka çalışması) nedir? 

"Case Study" , internet üzerinde SEO işi ile uğraşan firmaların şu an trend kelimelerinden birisidir. Fakat pek fazla yayın bir çalışma metodu değildir. Daha doğrusu daha kimse ne olduğunu bilmiyor. Kısaca türkçe'de "vaka çalışması" olarak nitelendirilir. Analize dayalı bir araştırma türüdür.

Çalışma yapabilmek için önümüzde öncelikle büyük veriler olması gerekir yani nedir bu? konu ile ilgili makale ve döküman oldukça fazla olmalıdır. Örneğin bir olay var ve bu olayı iyi analiz etmeliyiz. Alt başlıkları iyi seçmeli ve onun ile ilgili güzel seo makaleleri yazmalıyız. Yaratacılığa dayalı bir sistemdir. Bunun için iyi bir beyin fırtınası estiren bir ekipe sahip olmalısınız.

Yani ekip çalışması gereken bir iş örneğin SEO kelimesi için bir Case Study yapmak isterseniz önceliğiniz seo kelimesi ile ilgli vaka araştırması yapmak gerekir yani

seo ile ilgili kelimeleri iyi analiz ederek örneğin daha önce işte xyz(örnek) sitesi ile çalıştım seo da şu şekilde geriledim gibi bir şikayeti ele alalım. Bu şikayet neden olmuş detayı bir analiz

yaparak misal örnek vermek gerekirse; şu şu sitelerden link almışsınız şu şekilde anti seo yapılmış vs gibisinden bir analiz rapor çıkartarak dökümanlar ve belgelerle destekleyerek gerekirse pdf, gerekirse Doc gerekirse xls şeklinde raporlamalar ile çeşitlendirerek Case study yapabiliriz.

İnternet üzerinden bir anket yaparak işte örneğin 100 kişilik bir anket araştırması ve katılımcı neticesinde şu site için seo ve analiz konusunda bu kadar şikayet alındığı tesbit edildi ilgili firma işini orta yada düşük düzeyde yaptığı anlaşıldı gibisinden bir örnek verebiliriz diye düşünüyorum. Bu işlemleri gerçek bir istatistik verilere dayanarka yapmanızı tavsiye ederim.

Bu işlemleri yaparken #hastag etiketleri de önemli tabiki. #SEOfiyaskosu gibi etiketler türeterek Study Case yapabilirsiniz.

Ya da farkı bir örnek vermek gerekirse ; Mimarlık Başarıları isminde bir Study Case yapsak ne yapmamız lazım bir çok mimarı ele alıp yaptığı işleri eksikliklerini artılarını iyi analiz edip ortalama 1000 karakterli güzel ve uzun bir yazı ile destekleyerek detaylı raporlar sunmalıyız. Mesela Mimarların yaptığı işler hataları, dekorasyoncuların yaptığı işler hataları, dekorasyoncular ile mimarların arasındaki farkları her şeyi ile eksiksiz bir şekilde yapmalıyız.Mimar ile Dekorasyoncuların analizini iyi yaparak kullanıcılara bu istatistikleri, raporları sunarak daha detaylı ve kaliteli bir içerik sunabilirsiniz. Bu da Study Case'nin en belirgin ve en etkin yoludur.

Case Study (Vaka Analizi) 

Küreselleşen dünyamızda internet ve internet üzerindeki içeriklerinkullanımı oldukça önemlidir. Aynı zamanda internet üzerindeki varlığınızın çeşitli platformlarda korunabilmesi, içerikanalizlerinizin siteniz ve içeriklerinizin amacı doğrultusunda incelenmesi, amacına hizmet etmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Geliştirilmiş olan birçok yazılım ve eklentiler bu doğrultudakullanıma sunulmaktadır. Tamamıyla tüm verilerin baştan sonra incelenmesini sağlayan ve ülkemizde henüz yeni olan Case Study (Vaka Analizi) nedir? Öğrenmeniz bu konularda da olumlu kazanımlar elde etmenize yardımcı olacaktır.

Case Study (Vaka Analizi) Nedir?

Yazılım, web sitesi tasarımı, Seo ve benzeri hizmetler sunan ekipler ya da firmalar tarafından sunulmakta olan vaka çalışma hizmetleri çeşitli metotlar kullanılarak ayrıntılı ölçme, çıkan sonuçlar arasında değerlendirme yapma ve araştırma yaparak geliştirmeye imkan sağlayan bir dizi verilerin raporlanması işlemidir. Case study (Vaka Analizi) web ve internet alanında firmanın ya da bireylerin verimlerini ve başarılarını artırmayı amaçlayan bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizde çok yeni olmasına rağmen  sektörde oldukça hızlı yayılan bu yöntem dijital pazarlama, sosyal medya, web sitesi tasarımı, video pazarlama, mobil uygulama, TEOG,ux deneyimi, SEM, e-ticaret gibi sıklıkla kullanılan alanlarda kullanılmakta ve kullanıcılar ile paylaşılmaktadır.Geniş kapsamlı olarak kullanım alanı oluşmaktadır. Yapılan işlemler Kriz yönetimi metotları, planlama, sunum becerisinin arttırılması, organize yeteneğini ölçülmesi gibi durumları gözlemlenmektedir.

Case Study (Vaka Analizi) Nasıl Yapılır?

Gerçek ya da tüzel bir kurum ya da kuruluşun durumu hakkında bir analiz hazırlayabilmesi için Case study (vaka analizi) çalışmalarında birçok farklı materyal ve bilgi kullanılmaktadır. Bu işlemlerin yapılmasında anket, mülakat, istatiksel veriler, takım ile yapılan istişareler, geçmişe dayalı raporlanan bilgiler kullanılmaktadır.

Case study (vaka analizi) çalışması tamamıyla tüm verilerin toplanması ve bütünlük kavramların altında incelenmesini gerektirmektedir. Projeye ait olan tüm veri ve bilgilerin toplanarak analizlerinin ayrıntılı bir biçimde gözden geçirilmesi gerekmektedir. Genel olarak arama motorlarının tümünün altyapısı Google tarafından sağlanmakta olduğu için vaka analizlerinde hazırlanan sunulan ve elde edilen bilgiler Google ekibine gönderilerek yayınlanması istenir. Elde edilip Google’a sunulan bilgiler Google ekibi tarafından uygun görülmesi halinde belirlenmiş olan adreste yayınlanarak diğer kişilerin de görmesi için görünüme açık hale getirilir.

Case Study (Vaka Analizi) Aşamaları Nelerden Oluşur?

Vaka analizi belirli aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamalar:

Daha Anlaşılır Haliyle Case Study (Vaka Analizi)

Case study (vaka analizi ) daha iyi anlaşılması için günümüzde hemen hemen herkesin başına gelen örnekleri inceleyebiliriz. Bu kapsamda iş başvurusunu inceleyebiliriz.

Bir iş başvurusu yapmak konusunda karar vermeniz gerekebilir. Karar verme aşamasında zorlandığınız ya da bir türlü karar veremediğiniz zamanlarda vaka analizi yapılabilir.

Case Study (Vaka Analizi) Kazanımları Nelerdir? 

Bu sayede sizin için en uygun işi seçebilme imkânına sahip olabilirsiniz. Seçeceğiniz iş konusunda hata yapmak gibi bir sorun ile karşı karşıya kalmazsınız. Yapacağınız vaka analizi sayesinde sorun çözüme yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda sonuca ulaşma alternatifler geliştirme bir bu konularda da kendinizi geliştirebilirsiniz. Normal yaşantınızda daha bir çok faydasını görebilmeniz mümkündür.

Kurumsal firma bazlı düşünüldüğünde firmanın tüm işlemlerinin vaka analizi ne uyarlanması sayesinde gerek çalışmalarını gerekse internet üzerindeki çalışmalarında hedefine yönelik başarılı sonuçlar elde etmesi sağlanabilir. Hedef kitlesinin doğru seçebilmesi sesli hedef kitlesine uygun ürünlerin son olması ve hem satışlarda hem de yeni müşteri kazanmakta doğru metotlar geliştirilebilir.

Aynı zamanda ticari faaliyetlerde ya da hizmet sektöründeki faaliyetler de yapılan yanlışlıklar ve hata da bu yöntemler sayesinde kolaylıkla tespit edilebilmekte daha sorunsuz ve hatasız işlem ve hizmetlerin devam etmesi sağlanabilmektedir. Bu metotların kullanılması ile uygulamaları daha başarılı sürmesini amaçlandığı gibi başarıya ulaşılabilir.

Case study (vaka analizi) genel olarak internet ve ve tasarımları aşamalarında çokça tercih edilmektedir. Bu sayede ne tür bir internet sitesinin ve hangi özelliklerin tercih edilmesi gibi birçok konuda doğru karar verilmesi sağlanmaktadır. Doğru kararlar ve doğru tasarımlar sayesinde eksiksiz işlevler ve istenilen özellikler firmanın hedefleri doğrultusunda web sitesine kazandırılmaktadır. Böylece hedeflere ulaşmak konusunda istikrarlı bir yön belirlenebilmektedir.

Nanomedya Footer Logo

Case Study Nedir, Nasıl Yapılır? Vaka Çalışması Nerelerde Kullanılır?

03.02.2022 - 16:56 | Son Güncellenme: 03.02.2022 - 16:56

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ama anlam veremediğimiz Case Study, bir tür çalışma metodu olarak bilinir. Türkçeye “Vaka Çalışması ve Analizi” olarak geçen bu terim, çeşitli analizler ile birlikte vakanın durumunu ortaya koyan bir tür araştırma metodudur. Case study nedir, nasıl yapılır sizler için derledik.

Case Study Nedir, Nasıl Yapılır Vaka Çalışması Nerelerde Kullanılır

Özellikle de dijital dünya ve arama motorları ile ilgili olan kişilerin sıkça kullandığı bu terim, yapılan çalışmaların tam anlamı ile başarısızlıkla sonuçlanması ve başarıya ulaşması bu çalışmanın aşamalarını ortaya koymamıza yarar. Case Study Nedir? Case Study , üzerinde çalıştığımız bir projenin başarı ve başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra başlangıçtan proje bitişine kadar geçen süre içinde hangi aşamalarda ne gibi çalışmalar yapıldığına dair de bazı bilgiler verir. Aynı zamanda nelerin doğru yapıldığı nelerin yanlış yapıldığına dair net belgelerle çalışma süreci ortaya konulur. Case Study Nasıl Yapılır? Case Study ise, vaka Analizi, bir veriler bütünü olarak bilinir. Projeye ait olan bütün verilerin toplanarak analiz yapılması, analizler yapıldıktan sonra da çeşitli veri görselleştirme araçları ile bir düzen içinde sunulması ile meydana gelir. Vaka Çalışması Nerelerde Kullanılır? Case Study çalışmaları, hizmet sektöründen, pazarlama alanına çok geniş bir skalada kullanılabilir. Örneğin; konakladığınız bir otelden çıkarken katıldığınız anket bir çalışması bile aslında Case Study çalışmalarına örnek oluşturacak bir geri bildirim yaratır. Dijital alanda da benzer bir şekilde kullanıcıların site içinde geçirdikleri zamanı referans alarak site içinde yapacağınız düzenlemeler ise, Case Study için yine alternatif bir şekilde geri bildirim oluşturur.

İstanbulda en riskli 2 ilçe En sağlam bölge neresi

Tasarım | Mimarlık

Tasarım | Mimarlık

Nejat Çankaya

Nov 4, 2019

“Case Study” — Tasarımı Anladığım İlk Projem — Arch 310 Yaratıcılığı Form’a Dökmek

Evet. Böyle bir başlık açınca insanın aklına “3.sınıfa kadar ne yaptın?” gibi bir soru gelebiliyor. Şöyle söyleyeyim, neredeyse canım çıktı arkadaşlar. Hem mimarlık pratiğini ve tasarımı sorgulayıp, hem de bir yandan kısıtlı zamanda anlamlı bir şeyler üretmek, 2 yıllık süreç içerisinde biraz stresli biraz da yorucuydu. Çünkü çevremde beni büyüleyen ve mimaride istediğim cevapları verebilecek biri yoktu. O yüzden sürekli proje deneyip, gerekli gereksiz çabalar harcadım projelerim içime sinene kadar. Ve üzücüdür ki genellikle hiçbir proje o dönemde içime sinmiyordu, bir türlü istediklerimi, fikrimi aktaramıyor gibi hissediyordum. Ta ki 310 projesinde 2 yıldır sorguladığım bazı soruların cevaplarını alana kadar. O döneme kadar çok yoruldum fakat asla pişman değilim, o dönemden bu döneme tasarımda anlatacak ve aktaracak çok fazla bilgi ve tecrübe edindim.

Girişi yaptığımıza göre, beni aydınlatan kısma geçelim. Bir fikir tasarıma nasıl uygulanır? Soyut bir kavramın mekandaki yansıması nasıl olur? Neden form araştırıyoruz? Düz bir çizgi ile bir yayın arasındaki fark nedir? Neden organik veya düz şekiller kullanırız? Mimaride organik veya düz formlar mimarın tarzını mı yansıtır? Fikir — Form — Mekan bunların arasında bir tutarlılık olmalı mı yoksa istediğimiz mekana istediğimiz fikri yerleştirebilir miyiz? O zaman mekan ve form fikir ile nasıl bir ilişki içinde? .. Daha bir sürü soru sorabilirim bu fikir — form — mekan ilişkisi hakkında. Bu soruları hala kendime soruyorum düşüncelerimi geliştirmek için fakat 3.sınıfta bir şeyler olmaya başladı ve bu sorunun cevabını kısmen de olsa aldım. O yüzden projemin bazı kusurları da olsa beni bir hayli tatmin etti. Şimdi gelelim projenin başlangıç noktasına:

Projemizin konusu yaklaşık 10.000–12.000 m² lik kapalı alana sahip bir “Mimarlık Okulu” tasarlamaktı. Arazimiz belliydi. Belki bilenler için İzmir’de 9 Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü’nde Mimarlık Fakültesi bulunan kısmına yapacaktık tasarımımızı. Benimle beraber Furkan ve Batuhan ile başladık çalışmaya. Dipnot olarak bu projede 3 kişiydik. Zaten NBF de böyle doğdu. :)

Arazide çok fazla bir bilgi yoktu. Bağlamda tutunabileceğimiz çok fazla bir bilgi de yoktu. Çünkü kampüs zaten tasarlanmıştı bir şekilde ve her şey belliydi çevresinde. Projenin vize sunumuna kadar neredeyse sürekli denemeler yaptık. Bir türlü hoşumuza gitmedi. Mimarlık Okulu nasıl olmalı? Bir okul nasıl olmalı diye sürekli kendimizi sorguluyorduk. Fakat daha doğru düzgün bir cevap bulamamıştık bu sorulara. Okul projelerine bakıyorduk, araştırıyorduk, hatta bir ara artık dayanamayıp beğendiğimiz bir projeyi kopyalayacaktık bile… çünkü artık geçemeyeceğimizden korkuyorduk istediğimiz sonuca ulaşamayınca.

Biz güzel bir proje yapmak için doğru tanımı yapmak gerekirse neredeyse sürünürken, zaman sürekli hızla ilerlemeye devam ediyordu ve yaptıklarımız bize bir sonuç vermiyordu.

Ve sonra bir makale ile karşılaştık :

Mimarlık bizi daha yaratıcı bir hale getirebilir mi?

Bu makale ile aslında tam olarak şansa karşılaşmadık, projeyi başlatmak için bağlamdan çok fazla tutunacak bir yer bulamayınca, bizde projenin kendisine odaklandık; Mimarlık Okulu öğrencilere mimarisiyle ne katabilir? Mimarlık Okulu ne içindir?

Mimarlar için en gerekli özelliklerden biri yaratıcı olmasıdır. Fikirleri harmanlayabilmeli, gördüklerini başka yerlerde de akıllıca kullanabilmelidir. Peki mimarlık yaratıcılığı mekanlar, organizasyonlar ve fonksiyonlar sayesinde arttırabilir mi? Google’a aynen şöyle yazdık: “Architecture and creativity”.

Ve sonunda bahsettiğim makaleyi bulduk. Makale özetle başta şundan bahsediyor; 1942 yılında 2.Dünya savaşının ortasında, MIT’ nin ışınım laboratuvarlarında daha fazla askeri geliştirmeler yapmak için birçok bilim adamı işe alınıyor ve bu laboratuvar daha büyük bir yere geçiyor. Bu büyük yer de 1 günde tasarlanıp 6 ayda hızlı bir şekilde yapılıyor.

Makalede söylenilene göre, bu binanın ne düzgün bir havalandırma sistemi ne de iyi bir ısıtma — soğutma sistemi var. Savaştan sonra bu bina yıkılmak için hazırlanırken, MIT’nin, öğrencileri barındıracak yeterli laboratuvarı olmadığı için bu binayı kullanmaya devam kararı alıyorlar ve hatta farklı bölümlerden öğrencileri de bu binaya transfer ediyorlar. Daha sonra bu binanın içinde rekor derecede icat yapılıyor ve birden bire dünyanın en yaratıcı yerlerinden biri olarak görülmeye başlanıyor.

Peki bu nasıl gerçekleşti? Neden bu hayal kırıklığı bina dünyanın en yaratıcı yerlerinden biri seçildi?

Bu büyük ve karışık organizasyona sahip binanın içerisinde bilim adamlarının inzivaya çekilecek, mahremiyet alanları yoktu, herkes birbiri ile iç içeydi. Hatta farklı bölümlerdeki bilim adamları bile bazen yan yana çalışabiliyordu. Herkes aynı sirkülasyon koridorlarından geçiyordu, bazen yollarını şaşırıyorlardı ve gitmek istedikleri yere gidebilmek için birilerine sormaları gerekiyordu.

Bu da aralarında etkileşimi doğurdu. Bilim adamları birbirleri ile konuşmaya, birbirlerine güvenmeye, vakit geçirmeye başladı. Birbirlerinden çalışmaları hakkında fikir aldılar, tartıştılar ve uyguladılar. Aldıkları fikirleri kendi fikirleri ile birleştirdiler, yaratıcılıkları artmaya başladı ve bilim adına bir sürü gelişmeye imza attılar. Yani mimari onları etkileşmeye, sosyalleşmeye zorladı. Bazen asansörde karşılaştılar, bazen çalışma mekanlarında, bazen ise yiyecek otomatlarında.

Bu bina bilim adamlarına öyle mekanlar sağladı ki, birbirleri ile iletişime etkileşime geçmeye başladılar.

Buraya kadar güzel gittik. Şimdi gelin mimarinin yaratıcılığını arttırdığı fikrini tarih üzerinden değerlendirelim:

Atina okulu, dünyanın en yaratıcı yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Resimde gördüğümüz üzere dünyada ileri gelen filozofların konuştuğunu, tartıştığını tutkuyla bir şeyler yaptıklarını görüyoruz. Tam olarak tarihi bir kanıt sayılmasa da, ressam bir sürü düşünürü tek kareye kompoze ederek farklı düşüncelerle etkileşimin, iletişimin bizi yukarıya taşıdığını söylemiş de olabilir. Tabiki bu benim mimariye yorduğum yorumum. :)

Bu aydınlanma dönemi resmine ve tarihine baktığımızda, yaratıcılığın fikirlerin tartışılmasından, yeni fikirlerin ortaya atılıp daha iyi fikirler çıkarılmasından doğan bir sonuç olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bu mekanı mimar olarak düşündüğümüzde, masalar, sandalyeler ve bir kahve servisi düşünebiliriz, ama daha yukarıdan baktığımızda bu mimari elemanların bir bütün halinde hizmete sunulması, insanların oraya gelip rahatça sohbet edebilmelerini ve fikirlerini paylaşabilmelerini sağlıyor. (İnsanların bu mekanda yaptığı eylemler: Oturma, konuşma, yemek, içmek, tartışmak, paylaşmak…vb.)

Birçok akım, fikir ve dönemler bir anda ortaya atılmadı, ilk önce tartışıldı, mükemmelleştirildi ve daha sonra uygulamaya geçildi. Mimarlıkta fikrimizi çizime aktarmak gibi. Bu mekanlar insanların fikirlerini, atılımlarını paylaştıkları ve geliştirdikleri yerler. Çünkü o zamanlar, insanların belli bir amaç uğruna toplanıp konuşabildikleri yerler bu mekanlar olmuştu.

Şimdi bu edindiğimiz bilgiyi mimari ile nasıl ilişkilendirdiğimize gelelim:

Atina Okulu’ndan aydınlanma dönemine ve daha sonra bir mimarlık okulunda keşfettiğimiz bir üçüncül mekan . Buna üçüncül mekan dememin sebebi belli bir fonksiyona sahip olmamasına rağmen esnek bir şekilde birçok getiriye sahip olması. Gelin diagrama bir göz atalım; diagramda gördüğümüz yazılarda şunlar yazılı:

Artık gelelim projeye:

Başlarda sürekli deneyip içimize sinecek tasarımı çıkaramadık. Arazinin bağlamı da bize güçlü bir referans sağlamadığı için çok çeşitli formlar denedik.

Sonra farkettik ki, ağaçlar bize yol gösterebilir.

İlk olarak, arazimizdeki mevcut mimarlık okulunu tamamen kaldırdık. Daha sonra oradaki bütün ağaçların gerçek konumunu işaretledik. Sonra çok basit bir şey yaptık. Bir dikdörtgenler prizmasını aldık ve ona sirkülasyon ile beraber bir adet fonksiyon verdik. Daha sonra bu dikdörtgenler prizması formunda olan hacimleri birbirleri ile farklı açılarda kesiştirip etkilerini incelemeye başladık. Belirlediğimiz tanımlı açılarda kesiştirdiğimiz hacimler, kesişme alanlarında bize üçüncül mekanlar yaratmamızda yardımcı olabilir diye düşündük.

İncelememizin bize sonuç vereceğini görünce, ilk başta söylediğim ağaçların rehberliğini kullanarak hacimlerimizi ve formumuzu oluşturmaya başladık. Ağaçların rehberliği şu şekilde irdeledik; ağaçlara zarar vermeden, aralarında çizgiler oluşturduk ve oluşan çizgilere 3 boyut vererek dikdörtgenler prizmasına çevirdik. Bu kesişen çizgilerin belirli açılarda olmasına da özen göstererek ağaçlara zarar vermeden, ağaçların arasında bir üçüncül mekanlar kompozisyonu oluşturduk. Birazdan vaziyet planını gördüğünüzde anlaşılmış olacağını düşünüyorum.

Bu kütleyi oluşturduktan sonra, (altını çizmeliyim ki bu kütleler bir anda oluşmuyor, sadece final ürününü gösteriyorum) programımızdaki kütleler belli olduğundan ilk başta yapmamız gereken kesişim alanlarını ve geri kalan kısımlarının planlarını çözmekti.

Her bir kütle farklı bir programa ait olduğunda, o kütlelere ait kesişim noktaları da farklı kimliklerde üçüncül mekanlar yaratıyordu. Örnek vermek gerekirse akademisyenlere ait hacim ile kütüphane hacminin kesişmesi araştırma yaparken birden bire hocanızı kesişim alanında görüp ona soru sorabilme veya bir düşüncenizi onunla paylaşabilme imkanını sağlıyor.

Bu projeden sonra, fikirlerin en iyi harmanlandığı yerin sessiz sakin yerlerden çıkmadığını, barındırdığımız fikirleri geliştirmenin en iyi yollarından birinin beyin fırtınası ve tartışmayla çıkacağını anladım. Ve mimarinin de buna ön ayak olabileceğini gördüm.O yüzden bu proje fikrin mimariye yansıyabildiğini bana en iyi şekilde anlatan ilk proje oldu. Bu projeyi sevme ve paylaşma nedenim de budur.

Ek olarak büyük resme baktığımızda, önceleri süregelen “Form follows function”, “Function follows beauty” gibi kalıplaşmış sözlerden uzaklaşıp, form ile fonksiyonun ayrışması yerine, birbirlerini güçlendirebileceğini, özellikle formun fonksiyonu zenginleştirebildiğini bu projede gördüm. Case Study başlığını bu yüzden attım. Bununla ilgili yaptığım çıkarım ise “Form enhances function.” oldu. İleride bunu daha ayrıntılı inceleyip anlatabilirim diye düşünüyorum. Şimdilik ilgilenenler için bu da bir beyin fırtınası olsun. :)

Okuduğunuz için teşekkürler. Proje hakkında tartışmak ve konuşmak isteyenler için instagram hesabımdan bana mesaj atabilirsiniz.

Mimarlık ile ilgili video içeriklerim:

More from Tasarım | Mimarlık

Mimarlık & Tasarım & Üretim & Verimli ve Sürdürülebilir Çalışma Yöntemleri

About Help Terms Privacy

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store

Nejat Çankaya

I am an architect whose special interests are Architectural Design, Psychology and Self Awareness. Mostly I am publishing architectural articles.

Text to speech

HRPeak

Online Case Study

Adaylarınızın Analiz ve Sunum Yapabilme Becerilerini Değerlendirin!

case study formu nedir

HRPeak Online Case Study Nedir?

HRPeak Online Case Study adayların kendilerine verilen süre içerisinde belirli bir senaryodaki durum üzerinden hesaplamalar ve analizler yaparak oluşturdukları çalışmalarını sistem üzerinden sundukları virtual assessment center uygulamasıdır.

HRPeak Online Case Study, analitik düşünme, çevik düşünme, detay odaklılık, karar verme ve stratejik bakış açısı gibi birçok yetkinliğin değerlendirilmesine imkan tanır. HRPeak Online Case Study ile adaylarınızın yetkinliklerini davranış göstergeleri ile değerlendirirken aynı zamanda sunum becerileri hakkında da fikir edinebilirsiniz.

Neden HRPeak Online Case Study

İş dünyasının ihtiyaç duyduğu ve öncelik verdiği yetkinliklere uygun değerlendirmeler yapın.

Adaylarınızın sunum becerilerini değerlendirme rehberinde detaylı tanımlanan dil-anlatım, içerik, sunum, beden dili-ses boyutları ile değerlendirin.

Dilerseniz kendi case study senaryolarınızı HRPeak sistemine ekleyerek adaylarınıza sunun.

Yetkinlikleri değerlendirme kriterlerinin detaylı olarak tanımlandığı değerlendirme rehberleri ile ölçümleyin, öznelliği en aza indirin.

Adaylarınızın case study videolarını istediğiniz yer ve zamanda izleyip değerlendirin.

İş dünyasının ihtiyaç ve önceliklerine uygun bir değerlendirme ile marka değerinizi artırın.

Adaylarınızın Kritik Veriler Işığında Hazırladıkları Analizleri Değerlendirin!

HRPeak Online Case Study ile adaylarınıza verdiğiniz senaryolarda sunduğunuz veriler ışığında adaylarınızın gerçekleştirdiği analizi, ortaya çıkabilecek probleme karşı tutumunu ve çözüm metotlarını, tasarladıkları metotları sunma becerilerini değerlendirebilirsiniz.

HRPeak Online Case Study ile adaylarınızın yaptığı analizleri, sisteme yükledikleri çalışmaları inceleyerek ölçümlenen yetkinlikleri değerlendirebilir ve kaydettikleri videolarını izleyerek sunum becerileri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Online Case Study Özellikleri

Nokta Atışı Senaryolar ile En Uygun Adaya Nokta Atışı Ulaşın!

case study formu nedir

Case Study online olarak uygulanır ve sistem üzerinden değerlendirici tarafından yönetilebilir, değerlendirilebilir ve sonuçlandırılabilir.

Case Study hazırlık sürecinde belli aralıklarda fotoğraf ve video çekimi yapılarak güvenlik kontrolü sağlanabilir.

Adaylarınıza ait kişisel bilgiler ve Case Study egzersizinin hazırlık aşamasında çekilen fotoğraflar sistemde GDPR/KVKK uyumlu olarak saklanır.

Aday canlı desteği ile süreç boyunca adaylarınıza anında teknik destek sağlanabilir.

HRPeak Online Case Study Nasıl Kullanılır?

Birinci Adım

Değerlendirici pozisyon için hangi Case Study egzersizini uygulayacağına karar verir ve bir değerlendirme seti oluşturur. İlk adımdan sonra adayların ad-soyad, e-posta ve/veya telefon bilgileri sisteme girilir. Aday girişleri toplu olarak Excel dosyası ile sisteme hızlı bir şekilde yüklenebilir.

Aday kendisine verilen süre içerisinde Case Study senaryosuna hazırlanır ve çalışmalarını belirtilen formatlarda sisteme yükler. Sisteme yüklediği sunumu anlattığı videoyu çeker.

İnsan Kaynakları profesyonelleri adayın çalışmalarını inceler, videosunu izler, değerlendirme rehberi aracılığıyla adayın yetkinliklerini değerlendirir. Sistemdeki değerlendirme formunu doldurarak süreci olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandırabilir.

Diğer modülleri keşfedin!

Online role play.

Adaylarınızın Yetkinliklerini Davranışsal Boyutta Değerlendirin!

Online Presentation

Adaylarınızın Bilgi, Beceri ve Yetkinliklerini Aynı Anda Değerlendirin!

Online Project

Adaylarınızın Teknik Bilgi ve Becerilerini Dijital Ortamda Değerlendirin!

Dijital İK’ya Dair Her Şey.

İşe Alımın Değişen Kurallarını Keşfetmeye Hazır mısın?

case study formu nedir

Case Study Nedir?

Case Study Nedir?

İçindekiler

Case Study, belirli bir konuda yapılan detaylı araştırmaları ifade eder. Dilimize vaka çalışması olarak geçen Case Study, temelde verilerin toplanması, analiz edilmesi ve sonuçların etkili bir biçimde kullanılması ile hedefine ulaştırılır. Böylelikle, her işlem için ayrı bir yöntem kullanılabilir. Yazımızda “Case Study nedir?” sorusuna dair her şeyi bulabilirsiniz.

Case Study Tanımı

Türkçe “vaka çalışması” olarak ifade edilen Case Study, ihtiyaç duyulduğu alana göre değişkenlik gösterebilen araştırma çalışmalarını kapsamaktadır. Bununla birlikte, Case Study kapsamında yapılan araştırmalar, üç ayrı aşamada değerlendirilmektedir. Bu aşamaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Case Study, projelerin başarı değerlendirmesini yaparken diğer taraftan farklı projeler için de gereksinimleri ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmalar, genel anlamda kullanıcı dönüşlerinden etkilenmektedir. Ayrıca daha çok dijital çalışmalarda kullanılır.

Case Study Nasıl Çalışır?

Proje bazlı olarak kullanılan Case Study, verilerin toplanması, işlenmesi ve yorumlanması aşamaları üzerinden yürütülmektedir. Uygulamalara karşı farklı bir bakış açısı geliştirmeyi hedefleyen çalışma, bütün aşamalarıyla detaylandırılarak gerçekleştirilmelidir. Bununla birlikte, bu çalışmalar sırasında proje konusu üzerinde uzmanlığı olan kişilerle ortak çalışmalar yürütmekte fayda vardır. Çalışma genel olarak daha önceden geliştirilmiş projelerin incelenmesi şeklinde yapılırken, ayrıca yeni projeler için de kullanılabilir. Case Study, yeni oluşturulacak olan bir proje için aşağıdaki işlemleri uygular:

case study nasıl çalışır

case study faydaları

Case Study’nin Faydaları Nelerdir?

İleriye dönük olarak şirket adına uygulanabilecek en verimli çalışmalardan biridir. Temelde vaka analizi karşılaşılan sorunların araştırılması ve telafi edilmesi gibi düşünülse de esas amacı, çalışma sürecinde hatayı en aza indirmek ve eksiksiz verim almayı sağlamaktır. Bu sayede kullanıcı deneyimleri, uygulayıcı için daima yol gösterici olacaktır.

Hedef kitle ile empati kurmak bütün sürecin etkili olmasını sağlayacaktır. Ayrıca bu yöntemle sorun çözme yeteneği de kazanılacaktır. Sorun çözme alanında çok yönlü ve hızlı karar verebilme avantajı sunan vaka analizi yöntemi, doğrudan sahaya hitap eden bir çalışmadır. Bu yönüyle laboratuar ortamında yapılan çalışmalara nazaran daha gerçekçi ve çözüm odaklı olduğu da düşünülebilir. Bu çalışmaların sunduğu faydaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Kurumsal Fayda

Kurumsal anlamda uygulanan vaka analizleri, marka değerinde doğrudan bir faydaya işaret eder. Bu sayede hedef kitle kendi problemlerinin çözümünü bulduğu markaya karşı tutucu bir tavırla yaklaşacaktır.

Kişisel Fayda

Vaka analizleri dijital mecralarda bireysel olarak üretilen değerlerin karşılığını bulması için de oldukça etkindir.

Ticari Fayda

Ticarî faaliyetlerin ve pazarlamanın doğrudan saha ile ilgili olan önemli ayaklarından birini oluşturur. Bu sayede ihtiyaçlar, doğrudan kullanıcı beğenisine göre değerlendirilebilir.

Sayısal Fayda

Dijital ortamda ağırlıklı olarak her konu sayısal sonuçlara dayandırılır. Takipçi sayısı, tıklama sayısı, görüntüleme sayısı, abone sayısı ve benzer birçok sayısal değer hem dijital ortamda var olmanın ön koşulunu sunar hem de vaka analizleri ile dorudan ilişkilidir.

Niteliksel Fayda

ChatGPT SEO Süreçlerini Nasıl Kolaylaştırır?

2023 bitmeden pek çok kişinin kullanmaya başlaması beklenen ChatGPT, SEO süreçlerini de yakından ilgilendiriyor. Birkaç dakika içinde dilenilen konuda...

Freelance Yapılabilecek İşler

Freelance yapılabilecek işler, klasik çalışma metotlarından oldukça farklı bir çalışma disiplinine sahiptir. Bu çalışma biçimiyle işlerinizi zaman ve ...

Son olarak vaka analizinin çalışma koşullarında ve kalitede nasıl bir etkisi olduğunu ifade etmekte fayda vardır. Genellikle çalışmaların sağladığı etkileşimlerin anlık ya da geçici olmasına rağmen çalışmalar, faydasını daha çok uzun vadede gösterir. Dolayısıyla bu çalışmalar kalıcı bir etki oluşturur.

Case Study Uygulaması Nasıl Yapılır?

Kullanıcı deneyimleri, C. Study çalışmalarında büyük önem arz etmektedir. Bununla birlikte, yapılacak olan uygulamanın hedef kitle üzerinde yapacağı etki derinlemesine analiz edilmelidir. Bu doğrultuda atılacak adımlar daha net bir şekilde ortaya çıkabilir. Başarı ölçütleri ve iş akışı netleştikten sonra kullanıcı isteklerine göre bir ilerleme kaydedilecektir. Bu aşamada aşağıdaki adımların atılması ile çalışmalar yürütülebilir:

Case Study Kullanım Alanları Nelerdir?

Gerek pazarlama alanının oluşturulması gerekse hizmet sektörü için çeşitli alanlarda kullanılabilen Case Study, her türlü çalışma için bir sonuç değerlendirme alternatifi sunmaktadır. Bu çalışmalar sayesinde geri bildirimlerden oluşturulan havuz, ileriye dönük geniş çaplı bir eylem planı yapmanın ilk basamağını teşkil eder. Bu çalışmalar, sunulan hizmetlerin istatistikî veriler üzerinden geliştirilebileceği her türlü alanda uygulanabilir. 

case study kullanım alanları

Özellikle ağırlıklı olarak verilerin dijital ortamlarda kayıt altına alınabildiği sektörel faaliyetler, doğrudan bu çalışmaların kapsamına girer. E-ticaret faaliyetleri, dijital eğitimler, içerik üretimi, SEO hizmetleri başta olmak üzere bütün dijital üretim alanları vaka analizini doğrudan ya da dolaylı olarak kullanmaktadır. Bunun yanı sıra uzun yıllardır geleneksel alanlarda yürütülen anketler, verimlilik raporları, üretim kapasitesi artırımı ve benzeri birçok konuda araştırmalar yürütülmektedir. Dolayısıyla Case Study’nin fayda sağlamadığı bir alan olmadığı düşünülebilir.

Case Study ve SEO çalışmaları temelde aynı şeyi hedeflemektedir. Doğrudan kullanıcı deneyimini odak alan bu iki çalışma birbirini beslemekle beraber Case Study, SEO çalışmalarının her bir aşamasında etkili olabilir.

Case Study, hem bireysel çalışmaları hem de ekip çalışmalarını kapsar. Ancak özellikle ekip çalışmalarında daha etkili yol almayı sağlamaktadır.

Case Study, SEO çalışmalarında olduğu gibi Google üzerinde de etkiye sahiptir. Google hali hazırda kullanıcı deneyimlerini ön planda tutan bir platform olarak hizmet verir. Dolayısıyla internet üzerinde yürütülen faaliyetlerin büyük çoğunluğuna dair yapılan vaka analizi, Google’a etki edecektir.

M.Atakan Kalyoncuoğlu

Yazılar: 80

Ben Mehmet Atakan Kalyoncuoğlu. Reklamcılık bölümünden mezun olduktan sonra Dijital Pazarlama ve SEO alanına yönelmeye karar verdim. Profesyonel olarak web sitelerinin dijital dünyadaki varlıklarını geliştirmesi adına destek vermekteyim. SEO hakkında bilgi almak için içeriklerimi inceleyebilirsini ... Devamını Oku z.

Yeni Başlayanlar için Blog Açma Rehberi 

Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gösterilecek yorum yok.

Online English Turkish and Multilingual Dictionary 20+ million words and idioms.

case studies teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

İlgili terimler, case studies teriminin i̇ngilizce i̇ngilizce sözlükte anlamı, türkçe nasıl söylenir, günün kelimesi.

© 1999-2023 Sesli Sözlük™

20 dilde online sözlük. 20 milyondan fazla sözcük ve anlamı üç farklı aksanda dinleme seçeneği. Cümle ve Videolar ile zenginleştirilmiş içerik. Etimoloji, Eş ve Zıt anlamlar, kelime okunuşları ve günün kelimesi. Yazım Türkçeleştirici ile hatalı Türkçe metinleri düzeltme. iOS, Android ve Windows mobil platformlarda online ve offline sözlük programları. Sesli Sözlük garantisinde Profesyonel çeviri hizmetleri. İngilizce kelime haznenizi arttıracak kelime oyunları. Ayarlar bölümünü kullarak çevirisini görmek istediğiniz sözlükleri seçme ve aynı zamanda sözlüklerin gösterim sırasını ayarlama imkanı. Kelimelerin seslendirilişini otomatik dinlemek için ayarlardan isteğiniz aksanı seçebilirsiniz.

IMAGES

 1. Case Study Nedir? (2020)

  case study formu nedir

 2. Case Study (Vaka Analizi) Nedir?

  case study formu nedir

 3. Case Control

  case study formu nedir

 4. Case Study Nedir? (2020)

  case study formu nedir

 5. Case Study Nedir? ve Nasıl Kullanılır?

  case study formu nedir

 6. Case Study Template

  case study formu nedir

VIDEO

 1. SentezLIVE ERP Sayım İşlemi

 2. Proje Yönetimi ve İş Analizi

 3. Süreç Analizi nedir?

 4. Araştırma Sorusu Nedir ve Nasıl Oluşturulur?

 5. Work And Study Nedir? 🤔ARTIK BİRİSİ AÇIKLASIN!! 👊🏼🤑💸🔥 #workandstudy #dubaiworkandstudy

 6. 2.3. Use Case Diyagramlarını Modellemek

COMMENTS

 1. What Is a Case Study?

  When you’re performing research as part of your job or for a school assignment, you’ll probably come across case studies that help you to learn more about the topic at hand. But what is a case study and why are they helpful? Read on to lear...

 2. Why Are Case Studies Important?

  Case studies are important because they help make something being discussed more realistic for both teachers and learners. Case studies help students to see that what they have learned is not purely theoretical but instead can serve to crea...

 3. What Are Some Examples of Case Studies?

  Examples of a case study could be anything from researching why a single subject has nightmares when they sleep in their new apartment, to why a group of people feel uncomfortable in heavily populated areas. A case study is an in-depth anal...

 4. Case Study Nedir [1 Günde Case Study Danışmanlığı]

  Case study veya bir diğer adıyla vaka çalışması, birkaç yıl boyunca bir işletmeye veya bir sektöre ne olduğuna dair açıklamalar sunan bir analiz

 5. Case Study (Vaka Analizi) Nedir?

  Case Study, türkçe karşılığı vaka analizi olan bir terimdir. Projeye ait tüm verilerin toplanarak analiz yapılması ve raporlanmasıdır.

 6. Case Study (Vaka çalışması) nedir?

  Case Study (Vaka çalışması) nedir? Case study detaylı bir analiz ve araştırma isteyen tam bir ekip işidir. Ekip olarak çalışıldığında detaylı veri

 7. Case Study Nedir, Nasıl Yapılır? Vaka Çalışması Nerelerde Kullanılır?

  Case Study Nasıl Yapılır? Case Study ise, vaka Analizi, bir veriler bütünü olarak bilinir. Projeye ait olan bütün verilerin toplanarak analiz

 8. Case study

  Case study research has been extensively practiced in both the social and natural sciences. : 5–6

 9. Durum Çalışmasına Ayrıntılı Bir Bakış

  Yaşam Tarihi (Life History): Durum çalışmasının bu formunda araştırmacı bir

 10. “Case Study”

  Neden form araştırıyoruz? Düz bir çizgi ile bir yayın arasındaki fark nedir? Neden organik veya düz şekiller kullanırız? Mimaride organik veya

 11. Online Case Study

  HRPeak Online Case Study adayların kendilerine verilen süre içerisinde belirli bir senaryodaki durum üzerinden hesaplamalar ve

 12. eğitim araştırmalarında örnek olay (vaka) çalışmaları

  Araştırma formları ve araştırma formunun dili, “belirli

 13. Case Study Nedir? Case Study Nasıl Yapılır?

  Dilimize vaka çalışması olarak geçen Case Study, temelde verilerin toplanması, analiz edilmesi ve sonuçların etkili bir biçimde kullanılması ile

 14. case studies

  plural form of case study: Detailed studies of selected contaminants in selected hydrologic